Карыстацкае пагадненне

1АГУЛЬНЫЯ СТАНОВІШЧЫ

 1.1Сапраўднае Карыстацкае пагадненне (далей – Пагадненнеставіцца да сайта Інтэрнэткрамы «KRASA», змесцаванаму па адрасе www.krasa.byі да ўсіх адпаведных сайтаўзлучаным з сайтам адрас інтэрнэткрамы.

 1.2. Сайт Інтэрнэткрамы «KRASA» (далей – Сайтз’яўляецца ўласнасцю назва арганізацыіпрадпрыемства

 1.3. Сапраўднае Пагадненне рэгулюе адносіны паміж Адміністрацыяй сайта Інтэрнэткрамы « KRASA»(далей – Адміністрацыя сайтаі Карыстачом дадзенага Сайта.

 1.4Адміністрацыя сайта пакідае за сабой права ў кожны час змяняцьдадаваць ці падаляць пунктысапраўднага Пагаднення без апавяшчэння Карыстача.

1.5Працяг выкарыстання Сайта Карыстачом азначаепрыняцце Пагадненні і змензанесеных у сапраўднае Пагадненне.

1.6Карыстач нясе персанальную адказнасцьза праверку сапраўднага Пагаднення на наяўнасць змен у ім.

 2ВЫЗНАЧЭННІ ТЭРМІНАЎ

 2.1Пералічаныя ніжэй тэрміны маюць для мэт сапраўднага Пагаднення наступнае значэнне:

 2.1.1 «KRASA» – Інтэрнэткрамазмесцаваны на даменавым імі www.krasa.byшто ажыццяўляе сваю дзейнасць праз Інтэрнэтрэсурс і спадарожных яму сэрвісаў.

 2.1.2Інтэрнэткрама – сайтшто змяшчае інфармацыю пра ТаварыПрадаўнікаякі дазваляе ўжыццявіць выбарзаказ і (цінабыццё Тавару.

 2.1.3Адміністрацыя сайта Інтэрнэткрамы – упаўнаважаныя супрацоўнікі на кіраванні Сайтамшто робяць ад імя KRASA.

 2.1.4Карыстач сайта Інтэрнэткрамы (далей  Карыстач) – тваршто мае доступ да Сайтапасярэдніцтвам сеткі Інтэрнэт і якое выкарыстоўвае Сайт.

2.1.5Утрыманне сайта Інтэрнэткрамы (далей – Утрыманне) – ахаваныя вынікі інтэлектуальнай дзейнасціулучаючы тэксты літаратурных твораўіх назвыпрадмовыанатацыіартыкулыілюстрацыівокладкімузычныя творы з тэкстам цібез тэкстуграфічныятэкставыяфатаграфічныявытворныяскладовыя і іншыя творыкарыстацкія інтэрфейсывізуальныя інтэрфейсыназвы таварных знакаўлагатыпыпраграмы для ЭВМбазы дадзеныха таксама дызайнструктуравыбаркаардынацыявыглядагульны стыль і месцаванне дадзенага Ўтрыманняуваходнага ў склад Сайта ііншыя аб’екты інтэлектуальнай уласнасці ўсе разам і/ці па асобнасцізмешчаныя на сайце Інтэрнэткрамы.

 3ПРАДМЕТ ПАГАДНЕННЯ

3.1Прадметам сапраўднага Пагаднення з’яўляецца падаванне Карыстачу Інтэрнэткрамы доступу да змешчаных на Сайце Тавараў і робленых паслуг.

 3.1.1Інтэрнэткрама падае Карыстачу наступныя выгляды паслуг (сэрвісаў):

 –доступ да электроннага кантэнту на платным грунцез правам набыцця (спампаванні), прагляду кантэнту доступ да сродкаў пошуку і навігацыі Інтэрнэткрамы;

-падаванне Карыстачу магчымасці месцавання паведамленняўкаментароўрэцэнзій Карыстачоўвыстаўлення ацэнак кантэнту Інтэрнэткрамы;

– доступ да інфармацыі пра Тавар і да інфармацыі пра набыццё Тавару на платным грунцеіншыя выгляды паслуг (сэрвісаў), рэалізоўныя на старонках Інтэрнэткрамы.

 3.1.2Пад дзеянне сапраўднага Пагаднення падпадаюць усе існыя (рэальна якія функцыянуюцьна дадзены момант паслугі (сэрвісыІнтэрнэткрамыа таксама кожныя іх наступныя мадыфікацыі і якія з’яўляюцца надалей дадатковыя паслугі (сэрвісыІнтэрнэткрамы.

 3.2Доступ да Інтэрнэткрамы падаецца на бясплатным грунту.

 3.3Сапраўднае Пагадненне з’яўляецца публічнай афертайАтрымваючы доступ да Сайта Карыстач лічыцца якія далучыліся да сапраўднага Пагаднення.

3.4Выкарыстанне матэрыялаў і сэрвісаў Сайта рэгулюецца нормамі дзейнага заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.

 

 4ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ БАКОЎ

 4.1Адміністрацыя сайта мае права:

 4.1.1Змяняць правілы карыстання Сайтама таксама змяняць утрыманне дадзенага СайтаЗмены набываюць моц з моманту публікацыі новай рэдакцыі Пагаднення на Сайце.

 4.1.2Абмежаваць доступ да Сайта ў выпадку парушэння Карыстачом умоў сапраўднага Пагаднення.

4.1.3Змяняць памер аплатыспаганяемы за падаванне доступу да выкарыстання сайта ІнтэрнэткрамыЗменакошту не будзе шырыцца на Карыстачоўякія маюць рэгістрацыю да моманту змены памеру аплатыз выняткам выпадкаўадменна абумоўленых Адміністрацыяй сайта інтэрнэткрамы.

4.1.4.  Бяспечны сервер WEBPAY усталёўвае шыфраванае злучэнне па абароненым пратаколе TLS i прыватна прымае ад кліента дадзеныя яго пластыкавай банкаўскай карты (нумар картыімя трымальнікадату сканчэння дзеянняікантрольны нумар банкаўскай картцы CVC/CVC2).

 4.2Карыстач мае права:

 4.2.1Атрымацьдоступ да выкарыстання Сайта пасля выканання вымогаў пра рэгістрацыю і аплату .

 4.2.2Карыстацца ўсімі наяўныміна Сайце паслугаміа таксама набываць кожныя Таварышто прапаноўваюцца на Сайце.

 4.2.3Задаваць пытаннішто адносяцца да паслуг Інтэрнэткрамы па рэквізітахякія знаходзяцца ў падзеле Сайта «назва падзелу».

 4.2.4Карыстацца Сайтам вылучна ў мэтах і парадкуагаданых Пагадненнем і не забароненых заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

 4.3Карыстач Сайта абавязваецца:

 4.3.1Падаваць па запыце Адміністрацыісайта дадатковую інфармацыюякая мае наўпростае дачыненне да якія падаюцца паслуг дадзенага Сайта.

 4.3.2Выконваць маёмасныя і немаёмасныя правы аўтараў і іншых праваўладальнікаў пры выкарыстанні Сайта.

 4.3.3Не распачынаць дзеянняўякія могуць разглядацца як парушаючыя нармальную працу Сайта.

 4.3.4Не шырыцьз выкарыстаннем Сайта кожную прыватную і ахаваную заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь інфармацыю пра фізічныяабо юрыдычных асобах

4.3.5Унікаць кожных дзеянняўу выніку якіх можа быць парушана прыватнасцьахаванай заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь інфармацыі.

4.3.6Не скарыстаць Сайт для шырання інфармацыі рэкламнага характаруінакш як са згоды Адміністрацыі сайта.

 4.3.7Не скарыстаць сэрвісы сайта Інтэрнэткрамы з мэтай:

 4.3.71загрузкі кантэнтуякі з’яўляеццанезаконнымпарушае кожныя правы трэціх асобпрапагандуе гвалтжорсткасцьнянавісць і (цідыскрымінацыю парасавымнацыянальнымполавамурэлігійнамусацыяльнаму прыкметамутрымвае няпэўныя звесткі і (ціабразы ўадрас пэўных твараўарганізацыйорганаў улады.

 4.3.72падахвочванні да здзяйснення супрацьпраўныхдзеянняўа таксама спрыянні тварамдзеянні якіх скіраваны на парушэнне абмежаванняў і забароншто робяць натэрыторыі Рэспублiкi Беларусь.

4.3.73парушэнні маю рацыю непаўналетніх твараў і (ціпрычыненне ім шкодыў кожнай форме.

 4.3.74ушчамленні праў меншасцяў.

4.3.75уяўленні сябе за іншага чалавека ціпрадстаўніка арганізацыі і (цісупольнасці без дастатковых на тое праўу тым ліку за супрацоўнікаў дадзенай Інтэрнэткрамы.

 4.3.76увядзенні ў зман адносна ўласцівасцяў і характарыстык якога-небудзь Тавару з каталога Інтэрнэткрамызмесцаванай на Сайце.

 4.3.77некарэктнага параўнання Таваруа таксама фармаванні негатыўнага дачынення да твараў, (неякія карыстаюцца вызначанымі Тавараміці асуджэнні такіх твараў. 4.4Карыстачу забараняецца:

 4.4.1Скарыстаць кожныя прыладыпраграмыпрацэдурыалгарытмы і метадыаўтаматычныя прылады ці эквівалентныя ручныя працэсы для доступунабыццякапіявання ці асочвання ўтрымання Сайта дадзенай Інтэрнэткрамы;

 4.4.2Парушаць належнае функцыянаванне Сайта;

4.4.3Кожным спосабам абыходзіць навігацыйную структуру Сайта для атрымання ці спробы атрымання кожнай інфармацыідакументаў ці матэрыялаў кожнымі сродкаміякія адмыслова не пададзены сэрвісамі дадзенага Сайта;

4.4.4Несанкцыянаваны доступ да функцый Сайтакожных іншых сістэм ці сетакшто адносяцца да дадзенага Сайтаатаксама да кожных паслугшто прапаноўваюцца на Сайце;

 4.4.4Парушаць сістэму бяспекі ці аўтэнтыфікацыі на Сайце ці ў кожнай сетцышто адносіцца да Сайта.

 4.4.5Выконваць зваротны пошукасочваць ці спрабаваць асочваць кожную інфармацыю пра кожнага іншага Карыстача Сайта.

 4.4.6Скарыстаць Сайт і яго Ўтрыманне ў кожных мэтахзабароненых заканадаўствам Рэспублiкi Беларусьа таксама падбухторваць да кожнай незаконнай дзейнасці ці іншай дзейнасцішто парушае правы інтэрнэткрамы ці іншых твараў.

4.5. У выпадкукалі Карыстач не атрымау заказне аказана паслуга), Карыстачу трэба звярнуцца ў службу тэхнічнай падтрымкіпа тэлефонах і e-mail. Менеджары  абавязкова пракансультуюць.

4.6. Пасля здзяйснення аплаты з выкарыстаннем банкаўскай карткі трэба захоўваць атрыманыя картчакі (пацверджанні пра аплатуатрыманыя ў Інтэрнэткрамедля спраўджання з выпісам з карт рахунка (дзеля пацверджання дасканалых аперацый у выпадку ўзнікнення спрэчных сітуацый).

прыклад чэка

 

 

 5ВЫКАРЫСТАННЕСАЙТА ІНТЭРНЭТКРАМЫ

 5.1Сайт і Ўтрыманнешто ўваходзіць у склад Сайтапрыналежыць ікіруецца Адміністрацыяй сайта.

 5.2Утрыманне Сайта не можа быць скапіяванаапублікаванапрайгранаперададзена ці пашырана кожным спосабама таксама змесцавана ў глабальнай сетцы «Інтэрнэт» без папярэдняйпісьмовай згоды Адміністрацыі сайта.

 5.3Утрыманне Сайта абаронена аўтарскім правамзаканадаўствам пратаварныя знакіа таксама іншымі правамізлучанымі з інтэлектуальнай уласнасцюі заканадаўствам пранядобрасумленную канкурэнцыю.

 5.4Набыццё Таварушто прапаноўваецца на Сайцеможа запатрабаваць стварэнні ўліковага запісу Карыстача.

 5.5Карыстач нясе персанальную адказнасць за захаванне прыватнасці інфармацыі ўліковага запісуулучаючы парольа таксама за ўсю без вынятку дзейнасцьякая вядзецца ад імя Карыстачаўліковага запісу.

5.6Карыстач павінен неадкладна апавясціць Адміністрацыю сайта пра несанкцыянаванае выкарыстанне яго ўліковага запісу ці пароля ці кожнае іншае парушэнне сістэмы бяспекі.

 5.7Адміністрацыя сайта валодае правам у аднабаковым парадку ануляваць уліковы запіс Карыстачакалі яна не выкарыстоўвалася больш колькасць месяцаў каляндарных месяцаў падрад без апавяшчэння Карыстача

5.8Інфармацыяшто размяшчаецца на Сайце не павінна тлумачыцца як змену сапраўднага Пагаднення

5.9Адміністрацыя сайта мае права ў кожны час без апавяшчэння Карыстача ўносіць змены ў пералік Тавараў і паслугшто прапаноўваюцца на Сайцеі (ціу цэнышто ўжываюцца да такіх Тавараў па іх рэалізацыі і (ціробленым паслугам Інтэрнэткрамай

5.10Дакументыпаказаныя ў пунктах 

5.10.1 – 5.10.4 сапраўднага Пагаднення рэгулююць уадпаведнай частцы і шыраць сваё дзеянне на выкарыстанне Карыстачом СайтаУ сапраўднае Пагадненне ўлучаны наступныя дакументы

5.10.1Палітыка прыватнасці

5.10.2Дамова куплянняпродажу тавараў дыстанцыйным спосабам;

5.10.3Заява на афармленне заказу;

5.10.4. дастава тавару ўжыццяўляе ў плыні 5 працоўных дзён з моманту атрымання заказу або па жаданню кліента пры самавывазе. 5.10.5Зварот грашовых сродкаў ужыццяўляецца на тую картку з якой была выраблена аплата.

5.10.6Пасля здзяйснення аплаты з выкарыстаннем банкаўскай карткі трэба захоўваць атрыманыя картчакі

5.10.7Памяняць заказ можна ў плыні 14 дзён пры наяўнасці чэка і пры належным стане таваруАдмова ад заказу адбываецца ў плыні гадзіны.

5.10.8Прапановы і заўвагі.

5.11Любай з дакументаўпералічаных у пункце 5.10сапраўднага Пагаднення можа падлягаць абнаўленнюЗмены набываюць моц з моманту іх апублікавання на Сайце.  

 

6АДКАЗНАСЦЬ: 

 

6.1Кожныя стратыякія Карыстач можа панесці ў выпадку наўмыснага ці неасцярожнага парушэння кожнага становішча сапраўднага Пагадненняа таксама з прычыны несанкцыянаванага доступу да камунікацый іншага КарыстачаАдміністрацыяй сайта непакрываюцца

6.2Адміністрацыя сайта не нясе адказнасці за

6.2.1Затрымкі ці збоі пад час здзяйснення аперацыішто паўсталі з прычыны непераадольнай сілыа таксама кожнага выпадку непаладкаў у тэлекамунікацыйныхкампутарныхэлектрычных і іншых сумежных сістэмах

6.2.2Дзеянні сістэм перакладаўбанкаўплацежных сістэм і за затрымкі злучаныя з іх працай

6.2.3Належнае функцыянаванне Сайтау выпадкукалі Карыстач не мае патрэбных тэхнічных сродкаў для яго выкарыстанняа таксама не нясе ніякіх абавязанняў пазабеспячэнні карыстачоў такімі сродкамі

7ПАРУШЭННЕ ЎМОЎ КАРЫСТАЦКАГА ПАГАДНЕННЯ:

7.1Адміністрацыя сайта мае права расчыніць кожную сабраную пра Карыстача дадзенага Сайта інфармацыюкалі расчыненне патрэбна ў звязку з расследаваннем ці скаргай у дачыненні неправамернага выкарыстання Сайта абодоўжачы ўсталяванні (ідэнтыфікацыіКарыстачаякі можа парушаць ці ўмешвацца ў правы Адміністрацыі сайта ці ў правыіншых Карыстачоў Сайта.

 7.2Адміністрацыя сайта мае права расчыніць кожную інфармацыю пра Карыстачаякую палічыць патрэбнай для выканання становішчаў дзейнага заканадаўства ці судовых развязкаўзабеспячэння выкананні ўмоў сапраўднага Пагадненняабароны праў ці бяспекі назва арганізацыіКарыстачоў.

 7.3Адміністрацыя сайта мае права расчыніць інфармацыю пра Карыстачакалі дзейнае заканадаўства Рэспублiкi Беларусь патрабуе ці дазваляе такое расчыненне.

7.4Адміністрацыя сайта мае права без папярэдняга апавяшчэння Карыстача спыніць і (цізаблакаваць доступ да Сайтакалі Карыстач парушыў сапраўднае Пагадненне ці змешчаныя ўіншых дакументах умовы карыстання Сайтама таксама ў выпадку спыненні дзеяння Сайта або па прычыне тэхнічнай непаладкі ці праблемы.

 7.5Адміністрацыя сайта не нясе адказнасці перад Карыстачом ці трэцімі асобамі за спыненне доступу да Сайта ў выпадку парушэння Карыстачом кожнага становішча сапраўднага Пагаднення ці іншага дакументаутрымоўвальнай умовы карыстання Сайтам.

 

 8ДАЗВОЛ СПРЭЧАК

 

 8.1Увыпадку ўзнікнення кожных нязгод ці спрэчак паміж Бакамі сапраўднага Пагаднення абавязковай умовай да звароту ў судз’яўляецца паданне прэтэнзіі (пісьмовай прапановы пра самаахвотнае ўрэгуляванне спрэчкі).

 8.2Атрымальнік прэтэнзіі ў плынь 30 каляндарных дзён з дня яе атрыманняпісьмова апавяшчае заяўніка прэтэнзіі пра вынікі разгляду прэтэнзіі.

8.3Пры немагчымасці дазволіць спрэчку ў самаахвотным парадку кожная з Бакоў мае права звярнуцца ў суд за абаронайсваіх праўякія пададзены ім дзейным заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

 8.4Кожны пазоў у дачыненні ўмоўвыкарыстання Сайта павінен быць паданы ў плынь тэрмін пасля ўзнікнення падстаў для пазовуз выняткам абароны аўтарскіх праў на ахаваныя ў адпаведнасці з заканадаўствам матэрыялы СайтаПры парушэнні ўмоў дадзенага пункта кожны пазоў ці падставы для пазову гасяцца пазоўнай даўнасцю.

 

 9ДАДАТКОВЫЯ ЎМОВЫ

 

9.1Адміністрацыя сайта не прымае сустрэчныя прапановы ад Карыстача адносна змен сапраўднага Карыстацкага пагаднення.

 9.2Водгукі Карыстачазмесцаваныя на Сайцене з’яўляюцца прыватнай інфармацыяй і могуць быць скарыстаны Адміністрацыяй сайта без абмежаванняў.